top of page

Speurhonden SSPV
Speuren
Sorteren 
Puinzoeken
Vlakterevieren

Om dit programma te trainen moet eerst Basis Speurhonden programma halen.

Speuren A

Het uitwerken van een spoor:

De hond moet een spoor uitwerken, dat gelegd is door een rustig lopende spoorlegger, die 8 keer van richting veranderd is.

Voor deze oefening wordt een tijd van 30 minuten toegestaan.

Omschrijving van het terrein:

Een open terrein, bestaat gras-of akkerland, waarop een spoor van ongeveer 1000 passen - ongeveer 700 meter - kan worden gelegd. De spoorloper moet 8 keer van richting kunnen veranderen.

Op het spoor liggen 3 voorwerpen.

Met als eind voorwerp geweer, een kledingstuk of een tas met gereedschap.

Speuren B

Het uitwerken van een spoor:

De hond moet een spoor uitwerken , dat gelegd is door een rustig lopende spoorlegger, die 10 keer van richting veranderd is.

Voor deze oefening wordt een tijd van 45 minuten toegestaan.

Omschrijving van het terrein:

Een open terrein, bestaande uit weilanden en akkerland en/of laagbegroeid terrein. Het kruisen van verharde en onverharde veldwegen en sloten mag geen belemmering zijn.

Daarop moet een spoor van ongeveer 2000 passen-is ongeveer 1400 meter - kunnen worden gelegd.

De spoorlegger moet 10 keer van richting kunnen veranderen.

Op het spoor liggen 4 voorwerpen.

Met als eind voorwerp geweer, een kledingstuk of een tas met gereedschap.

Sorteren A

Er is 1 sorteerbank

De hond moet een rvs buisje apporteren, dat uitsluitend de lucht draagt van een persoon, die als aangewezen persoon fungeert en ligt 4 andere , gelijke buisjes, die respectievelijke de lucht van 4 andere personen dragen.

De sorteerproef moet tweemaal worden herhaald, telkens met andere buisjes. Het buisje dat de lucht van de aangewezen persoon draagt, komt telkens op een andere plaats in de rij te liggen.

Het beluchten van de geneutraliseerde buisjes dient tenminste 1 uur en maximaal 24 uur voor aanvang van de sorteerproef te gebeuren. Na het beluchten worden de buisjes terug gedaan in de potten.

De toegestane tijd voor elke sorteerproef, inclusief het lucht nemen, bedraagt 3 minuten.

Sorteren B

Er zijn 2 sorteerbanken.

Op iedere bank liggen zeven rvs buisjes, waarvan één van een controle persoon en één van een aangewezen persoon, die als verdachte functioneert. De hond moet eerst van iedere bank het buisje apporteren van de controle persoon. Als dit lukt, moet de hond vanaf iedere bank het buisje van de aangewezen persoon apporteren.

Het beluchten van de geneutraliseerde buisjes dient tenminste 1 uur en maximaal 24 uur voor aanvang van de sorteerproef te gebeuren. Na het beluchten worden de buisjes terug gedaan in de potten.

De toegestane tijd voor elke sorteerproef, inclusief het lucht nemen, bedraagt 3 minuten.

 Puinzoeken A

De hond moet 2 verstopte personen opzoeken en geheel zelfstandig op waarneembare wijze verwijzen ( bijvoorbeeld door blaffen, te krabben en/of te proberen in het puin te dringen).

Er moet een terrein beschikbaar zijn met een oppervlakte van ongeveer 1000 m2.

Dit rampgebied moet voor circa 2/3 bedekt zij met puin en/of bouw- dan wel sloopmateriaal, waar een ruime keuze kan worden gemaakt uit meerdere plaatsen om de 2 personen te verstoppen. 

Voor puinzoeken wordt een tijd van 15 minuten toegestaan. 

Puinzoeken B

De hond moet 3 verstopte personen opzoeken en geheel zelfstandig op waarneembare wijze verwijzen ( bijvoorbeeld door te blaffen, krabben en/of proberen in het puin te dringen).

Het zoeken wordt in twee doorgangen uitgevoerd met een pauze van minimaal 30 minuten.

Minimaal 1 van de verstopte personen moet worden verplaatst.

Dit rampgebied moet voor circa 2/3 bedekt zijn met puin en/of bouw-dan wel sloopmartialen, waar een ruime keuze kan worden gemaakt uit meerdere plaatsen om de 3 personen bij 2 doorgangen te verstoppen.

Afgeleid door smeulend vuur , lawaai van motoren, hamerslagen, trommelgeluiden enz. naast het puingebied. 

Voor het puinzoeken wordt een tijd van 30 minuten toegestaan.

Vlakterevieren A

De hond moet 2 verstopte personen opzoeken en geheel zelfstandig verwijzen door te blaffen, te bringselen of door leegverwijzen.

Er moet een terrein beschikbaar zijn, van 10.000m2 tot 15.000m2.

het terrein moet gedeeltelijk bedekt en gedeeltelijk open zijn.

Voor het vlakterevieren wordt een tijd van 20 minuten toegestaan.

Vlakterevieren B

De hond moet 3 verstopte personen opzoeken en geheel zelfstandig verwijzen door te blaffen, te bringselen of door leegverwijzen.

Er moet een terrein bechikbaar zijn van 20.000m2 tot 30.00m2.

Het terrein moet gedeeltelijk bedekt en gedeeltelijk open zijn.

Voor het vlakterevieren wordt een tijd van 30 minuten per doorgang toegestaan.

 

bottom of page